Menu Close

O projektu

CRO360 inovativna aplikacija i prijenos podataka

Poduzeće FBB SERVIS d.o.o. planira provesti prilagodbe te pripreme lansiranja proizvoda/usluge koji će kao finalni proizvod nuditi dvije aplikacije. Prva aplikacije je CRO360 i namjena je za promociju ugostiteljskih objekata, ali i svih ostalih uslužnih ili trgovačkih djelatnosti kroz virtualnu šetnju kroz objekte i lokacije. Drugi proizvod je aplikacija CRO360 livestream koja ima namjenu da prikazuje evente ili specifične lokacije u realnom vremenu.

Cilj projekta je prilagoditi razvijen i demonstriran proizvod (CRO360 aplikacija i CRO360 livestream) zahtjevima tržišta, te ga pripremiti za lansiranje i za sljedeći ciklus investiranja koji je nužan za globalizaciju istih proizvoda.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Cilj projekta je provesti prilagodbe te pripreme lansiranja proizvoda/usluge koji će kao finalni proizvod nuditi dvije aplikacije:

 • Prvi proizvod je CRO360 aplikacija – namjena je za promociju ugostiteljskih objekata, ali i svih ostalih uslužnih ili trgovačkih djelatnosti kroz virtualnu šetnju kroz objekte i lokacije.
 • Drugi proizvod je CRO360 livestream – namjena je prikaz evenata ili specifičnih lokacija u realnom vremenu.

Inovacija će rezultirati proizvodom/uslugom koja predstavlja radikalnu inovaciju za tržište, jer niti jedno konkurentsko poduzeće ne nudi sličnu uslugu već se nude samo parcijalni dijelovi.

Provedeno je istraživanje s klijentima aplikacije koji su za aplikaciju CRO360 utvrdili da je potrebno izraditi virtualni vodič koji obavještava o mjestima pokraj kojih se prolazi (npr. kafiće, restorane, suvenirnice, doživljaje, muzeje). Druga važna stavke je postavljanje recenzija na doživljaje i posjećene sadržaje.

Za CRO360 livestream klijenti aplikacije su tražili implementaciju online plaćanja pristupa sadržaju. Ovo se odnosi na evente kao što su kazališne predstave, koncerti, postave muzeja i sl.

Osim navedenom potrebno je uvesti notifikacije prema kategoriji (predstave, sportski sadržaji i sl.).

Svrha i opis projektnih aktivnosti:

Problem koji se planira riješiti ovim projektom je prilagodba razvijenog proizvoda/usluge tržišnim zahtjevima od strane klijenata aplikacije, ali i stručnjaka za razvoj i promociju aplikacija. Tržišni zahtjevi zaprimljeni od više klijenata jednoglasno se odnose na izradu modula za grupiranje, planiranje rute turistima u koji se „ubacuju“ (preporučuju) ugostiteljske i druge lokacije, ali i sve znamenitosti mjesta.

Za navedene prilagodbe zahtjevne od klijenata i stručnjaka potrebno je najviše 3 djelatnika u svakoj fazi te vanjske usluge koje se odnose na rješavanje specifične problematike vezane za testiranje proizvoda na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razni. Dizajnerske prilagodbe proizvoda zahtjevima tržišta te usluge istraživanja tržišta i plasmana proizvoda na tržište.

Elementom 1 koji se odnosi na prilagodbu razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta prilagođava se trenutno rješenje specifičnim potrebama tržišta (proces traje 12 mjeseci). Ovim elementom potrebno je:

 • Angažirati 2 developera za iOS i Android za prilagodbu i nadogradnju aplikacije za iOS i Android mobilne uređaje
 • Angažirati voditelja projekta za prilagodbu GDPR normi te za testiranje ažuriranih rješenja developera
 • Angažirati vanjskog dizajnera radi dizajnerske prilagodbe proizvoda zahtjevima tržišta
 • Angažirati vanjsko poduzeće radi istraživanja i prilagodbe proizvoda zahtjevima tržišta – vezano za GDPR regulative i za provođenje patentne zaštite proizvoda te optimizacija proizvoda
 • Testirati proizvod/uslugu od strane vanjskih stručnjaka koji imaju bogato iskustvo u marketinškom sektoru te prema istim testiranjima optimizirati i prilagođavati rješenje.
 • Podnijeti zahtjev za patentnom zaštitom na ciljnim tržištima te zaštititi dizajn proizvoda/usluge

Elementom 2 koji se odnosi na pripremu lansiranja proizvoda/usluge provodi se testiranje proizvoda sa potencijalnim kupcima te se poseban naglasak stavlja na izradu marketinškog plana, istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju te verifikaciju iste analize koja treba utvrditi prioritetna tržišta.

Također, voditelj projekta angažirati će se na pripremi za sljedeći ciklus investiranja s ciljem privlačenja dodatnih sredstva financiranja. Ovim elementom potrebno je:

 • Angažirati voditelj projekta koji ima znanja vezana za poboljšanje poslovnih procesa, te plasmana aplikacije na tržište i radi poslova testiranja proizvoda te priprema nulte serije.
 • Angažirati iOS i Android developera radi poslova testiranja proizvoda s potencijalnim kupcima te priprema nulte serije
 • Angažirati stručnjaka za markantnih za koordinaciju marketinških aktivnosti te za pripremu sljedećeg ciklusa investiranja.
 • Angažirati vanjsko poduzeće radi marketinških aktivnosti izravno vezanih za komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge, te izrade marketinškog plana i verifikacije Analize tržišta.
 • Angažirati vanjsko poduzeće radi istraživanja i testiranja lokalnog, regionalnog i međunarodnog tržišta
 • Provoditi operativne marketinške aktivnosti