Menu Close

Naslovna

CRO360 inovativna aplikacija i prijenos podataka

Poduzeće FBB SERVIS d.o.o. planira provesti prilagodbe te pripreme lansiranja proizvoda/usluge koji će kao finalni proizvod nuditi dvije aplikacije. Prva aplikacije je CRO360 i namjena je za promociju ugostiteljskih objekata, ali i svih ostalih uslužnih ili trgovačkih djelatnosti kroz virtualnu šetnju kroz objekte i lokacije. Drugi proizvod je aplikacija CRO360 livestream koja ima namjenu da prikazuje evente ili specifične lokacije u realnom vremenu.

Cilj projekta je prilagoditi razvijen i demonstriran proizvod (CRO360 aplikacija i CRO360 livestream) zahtjevima tržišta, te ga pripremiti za lansiranje i za sljedeći ciklus investiranja koji je nužan za globalizaciju istih proizvoda.

CRO360 inovativna aplikacija i prijenos podataka

Poduzeće FBB SERVIS d.o.o. planira provesti prilagodbe te pripreme lansiranja proizvoda/usluge koji će kao finalni proizvod nuditi dvije aplikacije. Prva aplikacije je CRO360 i namjena je za promociju ugostiteljskih objekata, ali i svih ostalih uslužnih ili trgovačkih djelatnosti kroz virtualnu šetnju kroz objekte i lokacije. Drugi proizvod je aplikacija CRO360 livestream koja ima namjenu da prikazuje evente ili specifične lokacije u realnom vremenu.

Cilj projekta je prilagoditi razvijen i demonstriran proizvod (CRO360 aplikacija i CRO360 livestream) zahtjevima tržišta, te ga pripremiti za lansiranje i za sljedeći ciklus investiranja koji je nužan za globalizaciju istih proizvoda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Cilj projekta je komercijalizirati 2 dva proizvoda/usluge te ostvariti rast na domaćem i inozemnom tržištu. Cilj projekta je provesti prilagodbe te pripreme lansiranja proizvoda/usluge koji će kao finalni proizvod nuditi dvije aplikacije:

  • Prvi proizvod je CRO360 aplikacija – namjena je za promociju ugostiteljskih objekata, ali i svih ostalih uslužnih ili trgovačkih djelatnosti kroz virtualnu šetnju kroz objekte i lokacije.
  • Drugi proizvod je CRO360 livestream – namjena je prikaz evenata ili specifičnih lokacija u realnom vremenu.

Inovacija će rezultirati proizvodom/uslugom koja predstavlja radikalnu inovaciju za tržište, jer niti jedno konkurentsko poduzeće ne nudi sličnu uslugu već se nude samo parcijalni dijelovi.

  • ukupnu vrijednost projekta: 1.774.996,23 kn
  • iznos koji sufinancira EU (u HRK): 1.391.534,64 kn
  • razdoblje provedbe projekta (od – do): od 16.08.2019. do 16.02.2021.

Kontakt osoba za više informacija:

Ime i prezime: Biljana Balaban

Tel.: +385 99 566 1381

Email: [email protected]

Adresa: Sljemenski put 8/a, 49240 Stubičke Toplice   

 

Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr